Inleiding

Het stokje overdragen
Voor u ligt de laatste begroting van deze raad. Het moment nadert waarop wij het stokje overdragen. Dat doen wij met voorliggende begroting met een gerust hart. De resultaten van onze inspanningen zijn zichtbaar in de stad. Lokaal en regionaal hebben we een sterk netwerk weten op te bouwen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden die samen met de gemeente werken aan een aantrekkelijk Hilversum in een mooie regio.
Een nieuwe raad heeft alle ruimte om in 2018 verder te werken aan Hilversum. Kansen en uitdagingen genoeg. De basis is echter goed. Zo is de gemeentelijke organisatie met een stevige professionaliseringsslag bezig. Zijn afgelopen jaren veel langlopende, complexe dossiers afgerond. Is de raad veel beter in staat om te sturen op inzet van middelen. En is onze financieel beleid toekomstbestendig.