Home

Centrum

Met het Sterprogramma “Centrum” bouwt de gemeente Hilversum in 2018 verder op de ingeslagen weg. De ambitie is een aantrekkelijk centrum voor ondernemers, organisaties, bezoekers en bewoners. De resultaten van de inspanningen van gemeente Hilversum en partners in het centrum zijn duidelijk zichtbaar op het Marktplein en in het vernieuwde Hilvertshof. Ook de herstelde gevels in het centrum dragen bij aan een aantrekkelijker centrum. Door veel nieuw ondernemerschap heeft het centrum van Hilversum met recht een positie in de top 10 van de Nederlandse binnensteden. In 2018 bouwt Hilversum verder op deze ingeslagen weg.

Het accent ligt in 2018 op het verder uitwerken van de plannen voor het Hilversumse stationsgebied. Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt in een juridisch kader. De plannen voor het stationsgebied hebben als doel het realiseren van een aantrekkelijk entree naar de stad en het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van het centrumgebied.

Verder zit het programma Centrum vooral in de uitvoerende fase. In en rond het centrum worden nieuwe woningen toegevoegd en kantoren getransformeerd. Acquisitie inspanningen zorgen voor nieuw ondernemerschap en een verdere afname van de leegstand. Het plaatsen van een toiletvoorziening op de Groest beperkt wildplassen. Er is aandacht voor de overlast van fietsparkeren in het centrum. De fietsparkeervoorzieningen in het centrum worden uitgebreid en verbeterd. Verder wordt extra capaciteit ingezet om op verkeerd gestalde fietsen te handhaven. De openbare ruimte krijgt hierdoor een betere uitstraling en de bezoeker krijgt een gastvrijer ontvangst.

Het sterprogramma “Centrum” is op onderdelen sterk verbonden met de sterprogramma’s “Wonen” en ”Media”. Vanuit programma “Wonen” voegt de gemeente groen toe in en rond het centrum (impuls groen). Met het programma ‘Media” zet de gemeente forse stappen als het gaat om het zichtbaar maken van de Mediastad in het centrum. Het door ontwikkelen van de stichting “Centrum Hilversum” tot “Marketing Hilversum” legt hiervoor de basis. De campagne, gelanceerd in september 2017, wordt in 2018 verder uitgerold. Het versterken van het culturele programma op de Kerkbrink, als onderdeel van de Media Mile, geeft daarnaast een impuls die van groot belang is voor dit specifieke deel van het centrum.