Zorg

Gelijke ontwikkelkansen creëren

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 14.727

5,6%

€ 2.700

1,0%

Opgave van de stad

Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, goed onderwijs en goede ontwikkelkansen. Idealiter heeft ieder kind dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, maar het is een gegeven dat de werkelijkheid anders is. Als gemeente kunnen en willen wij bijdragen aan het verkleinen van de kansongelijkheid van onze jeugd. De instrumenten die wij als gemeente kunnen inzetten, zijn de jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, het onderwijsklimaat en het bieden van onderwijs- en arbeidsmarktperspectief.

Ambities