Werken

Bereikbare stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 4.295

1,6%

€ 4.937

1,9%

Opgave van de stad

Hilversum wil een goed bereikbare stad zijn voor voetgangers, fietsers, trein- en busreizigers en automobilisten. Verkeersveiligheid heeft altijd prioriteit. De opgave van de stad is om zowel bereikbaarheid met de regio als de bereikbaarheid in de stad zelf te verbeteren. Hiervoor treffen we fysieke maatregelen, zoals aanpassingen in het wegennetwerk. We zorgen voor een logische doorstroming van het verkeer in de stad. We gaan ook het gesprek aan met ondernemers en inwoners om te kijken hoe we bepaalde verkeersstromen (zoals: distributieverkeer, doorgaand vrachtverkeer en afvalstromen) kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.

Ambities