Wonen en leven

Groene stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 27.536

10,5%

€ 18.500

7,1%

Opgave van de stad

Meer groen in de stad Hilversum is een groene stad, omringd door een prachtig natuur- en recreatiegebied, met in de stad een grote diversiteit aan boomsoorten. De opgave van de gemeente is om vooral in de stad en het centrum het groen (meer) zichtbaar te maken. Betrokkenheid en participatie van inwoners in en bij het groen neemt ook toe. Dit blijkt uit een aantal buurtagenda's met ideeën voor het versterken van het groen.

Duurzaamheid Groen betekent ook duurzaam. In 2016 is een plan van aanpak opgesteld voor de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen voor de periode 2016-2020. Hilversum kiest voor de ambitieuze doelstelling van 100 kiloton CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 2015. Om deze gemeentelijke ambitie te realiseren is het nodig om de energietransitie van Hilversum te versnellen. De gemeente kan een duurzame versnelling in gang zetten door samen op te trekken met allerlei maatschappelijke partners en door zogenoemde Greendeals mogelijk te maken. Kortom: de gemeente ‘ondersteunt’ minder en ‘jaagt’ vooral (nog) meer aan. De gemeente wil bijvoorbeeld meer collectieve energieopwekkingsprojecten met bewoners en bedrijven realiseren. Verder zet Hilversum belangrijke stappen op het gebied van bodem en huishoudelijk afval (van afval naar grondstof). De regionale ambitie is om in 2020 het huishoudelijk restafval met ongeveer de helft te verminderen in vergelijking met 2014.

Verbonden partij(en) op dit thema: het GNR Het Goois Natuurreservaat (GNR) beheert een aantal natuurgebieden in het Gooi. Het GNR bevordert de natuur- en recreatieve waarden van deze gebieden. Het GNR draagt daarmee bij aan het groene karakter van de omgeving van Hilversum en biedt voor de Hilversummer (actieve) groene recreatieruimte.

Ambities