Home

Nieuwe zorgtaken

Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Dit heeft voor een grote verandering gezorgd voor alle gemeenten in Nederland. De afgelopen drie jaren is er via een programmatische aanpak (programma Nieuwe Zorgtaken) vorm gegeven aan de veranderingen in het Sociaal Domein, met name op het terrein van de nieuwe taken die zijn overgenomen.

We zijn goed op weg, maar we zien zeker uitdagingen om de zorg aan onze inwoners (verder) te verbeteren. De verbetering van de zorg is geen statisch geheel, maar een dynamisch proces. We hebben inmiddels onze organisatie voor de individuele voorzieningen op orde en hiervoor is geen apart programma meer voor nodig. Afspraken over de doorontwikkeling van het Sociaal Plein zijn gemaakt en worden uitgevoerd via het project WINST.

We zien wel grote uitdagingen om – samen met de stakeholders- via een programmatische aanpak verder vorm te geven aan de collectieve voorzieningen (vrij toegankelijk/zonder indicatie) in de wijken. In 2018 wordt een nieuwe programma organisatie opgebouwd samen met de uitvoerende organisaties. De gemeente is onderdeel van dit samenwerkingsverband. Deze ontwikkeling in het welzijn heeft consequenties voor het Sociaal Plein. Met het versterken van de collectieve voorzieningen wil de gemeente bereiken, dat er minder een beroep gedaan wordt op de individuele ondersteuning die via het Sociaal Plein op indicatie wordt toegekend (een ‘onsje welzijn, voorkomt een kilo zorg’).