Voorwoord

Samen doen wat we belangrijk vinden

Deze collegeperiode loopt bijna ten einde. Nog één keer mogen wij de begroting presenteren. Dat doen we als college met een gerust hart, omdat we de afgelopen 3,5 jaar gebouwd hebben aan een stevig fundament voor Hilversum en de Hilversummers. Dat deden we niet alleen. We hebben nauw samengewerkt met betrokken inwoners die initiatief tonen, ondernemers die hun nek durven uit te steken en organisaties en instellingen die het voortouw nemen.

Inwoners, ondernemers en instellingen komen niet alleen meer in beeld, maar zijn ook steeds vaker aan zet. Door het buurtgericht werken en in verbanden zoals het stadsfonds en de cultuurraad. De gemeente leert steeds beter in te spelen op vragen en initiatieven vanuit de samenleving. Tegelijkertijd hebben wij onze organisatie voor degenen die minder bij deze netwerken zijn aangesloten beter op orde. Dankzij een goed functionerend Sociaal Plein, dat ondersteuning biedt aan deze kwetsbare inwoners. Zo staat niemand er alleen voor.

Hilversum is een aantrekkelijk stad om te wonen en te werken. Met de plannen voor het stationsplein bouwen we door aan een beter openbaar gebied. De economie zit in de lift, ondernemers durven weer te investeren en de druk op beschikbare ruimte neemt toe. Een goede balans ook als het gaat om woningbouw en het uitwerken van gemaakte afspraken is essentieel. De samenwerking met de regio Utrecht, Amersfoort en de MRA is versterkt en uit zich in concrete samenwerkingsprojecten.

Het motto van dit college is: ‘Samen anders’. Het is gelukt om samen meer draagvlak en aantoonbaar meer daadkracht te krijgen bij de invoering van gemeentelijk beleid en taken zoals in de uitwerking van sterprogramma’s. In de afgelopen jaren is zeer hard gewerkt aan het op orde brengen van de financiën van de gemeente. Hilversum heeft met deze laatste begroting een zeer solide financiële basis en een toekomstbestendig financieel beleid. Een nieuwe gemeenteraad kan met een vrijwel schone lei aan de slag en heeft alle ruimte om in 2018 verder te bouwen aan een vitaal en levendig Hilversum.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum