Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (hierna aangeduid als paragraaf Weerstandsvermogen) is een door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) voorgeschreven begrotingsparagraaf. De paragraaf bestaat uit de onderdelen ‘Kengetallen’ en ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Deze onderdelen lichten we hieronder toe.