Financiën en grondexploitaties

Grondexploitaties en vastgoed

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 14.598

5,6%

€ 13.394

5,1%

Opgave van de stad

Het vastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities, maar voor de gemeente Hilversum is het eigendom en beheren van vastgoed geen kerntaak. Het uitgangspunt is dat de markt in de vastgoed-behoefte voorziet. Daar waar de markt dat niet kan, kan de gemeente een rol spelen als dat vanuit maatschappelijke doelstellingen gewenst is, of wettelijk is opgelegd. De marktverhoudingen mogen daarbij niet worden verstoord.

Ambities