Financiën en grondexploitaties

Financiële huishouding

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ -1.678

-0,6%

€ 142.887

54,6%

Opgave van de stad

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn in de afgelopen periode flink toegenomen. De verhoging van de rijksuitkeringen bleef daarbij achter. Toch willen we blijven investeren in de stad en maken daarvoor nieuwe plannen. Al deze ontwikkelingen wil Hilversum niet betalen uit belastingverhogingen. Noch willen wij de kosten ervan doorschuiven naar volgende generaties. De plannen van nu moeten door de inwoners van nu worden betaald. Dat betekent dat we onze financiële middelen zorgvuldig moeten inzetten en grip op de geldstromen moeten houden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is vanaf 1 januari 2018 een nieuwe financiële verordening van kracht die twee belangrijke doelen heeft: ‘sturing’ en een ‘onbelaste’ toekomst’. Deze doelen hebben we vertaald naar vier belangrijke principes: transparantie, toekomstbestendigheid, eenvoud en voorzichtigheid. Deze principes zijn de leidraad geweest voor de nieuwe financiële regels.

Ambities