Zorg

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 77.990

29,9%

€ 10.958

4,2%

Programmabeschrijving

Met dit programma willen we bijdragen aan voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor alle Hilversummers binnen hun eigen leefomgeving. Iedereen moet kunnen meedoen. Dit maakt de kwaliteit van leven van inwoners beter en de samenleving sterker. Kwetsbare inwoners kunnen rekenen op zorg en ondersteuning. Het begrotingsprogramma Zorg is opgebouwd volgens de drie hoofdthema’s van de Kadernota Sociaal Domein: Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen, Gelijke ontwikkelkansen creëren en Goed vangnet bieden.

Thema's in het programma