Zorg

Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 9.232

3,5%

€ 127

0,0%

Opgave van de stad

In de Kadernota Sociaal Domein gaan we uit van de gedachte dat iedere inwoner zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn of haar leven. En dat iedere inwoner daar graag zo lang mogelijk zelf regie op houdt. Zo kan iedereen in Hilversum vanuit zijn eigen mogelijkheden en eigen leefomgeving een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar dat niet lukt, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van de gemeente. Het versterken van het eigen netwerk en het dichterbij organiseren van de hulp kan hier veel in betekenen. Naast het stimuleren van het denk- en doevermogen en de vitaliteit van de inwoners zelf, gaat ook de buurt als sociaal netwerk hier een grotere rol in spelen.

Ambities