Werken

Sociale stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 37.796

14,4%

€ 27.731

10,6%

Opgave van de stad

De opgave van de stad is om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet bieden wij door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Om het draagvlak voor sociale zekerheid te behouden voor wie dat nodig heeft, voorkomen wij dat mensen misbruik maken van sociale regelingen en bestrijden wij fraude.

Ambities