Bestuur

Dienstverlening aan de stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 2.569

1,0%

€ 1.798

0,7%

Opgave van de stad

De maatschappij ontwikkelt zich: onze inwoners zijn zelfbewuster en mondiger geworden en er is sprake van toenemende zelfredzaamheid. Gemeentelijke organisaties, zoals de gemeente Hilversum, passen zich hier op aan en richten de dienstverlening hier op in. Bij deze vernieuwde vorm van gemeentelijke dienstverlening horen thema’s als: innovatie, het verder digitaliseren van de dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie van de dienstverlening.

In 2017 is een actueel ‘uitvoeringsplan dienstverlening’ opgesteld waarin is uitgewerkt hoe wij onze ambities rondom de dienstverlening gaan realiseren. In dit plan richten wij ons op een goede balans tussen drie aspecten van dienstverlening. Het eerste aspect is het gemak voor de gebruiker. Dit houdt in dat wij rekening houden met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten vindbaar en toegankelijk zijn en dat wij bereikbaar zijn voor onze doelgroepen. Onze dienstverlening wordt gedragen door onze medewerkers. Het tweede belangrijke aspect is daarom betrokkenheid. Onze medewerkers bieden een klantgerichte houding en zijn op zoek naar de vraag achter de vraag. Zij durven af te wijken van gebaande paden wanneer dit nodig is. Het derde aspect is open en helder. Als organisatie is de gemeente Hilversum transparant over wat er van ons verwacht mag worden en streven wij er actief naar dit waar te maken. De gemeente is een lerende organisatie en staat open voor de meningen van onze inwoners, ondernemers en instellingen als het gaat om onze dienstverlening.

Ambities