Wonen en leven

Levendige stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 11.399

4,4%

€ 2.699

1,0%

Opgave van de stad

In Hilversum willen we graag dat inwoners elkaar regelmatig ontmoeten. De opgave voor de “levendige stad” is mensen in beweging brengen. Daarvoor zijn passende sportvoorzieningen, spannende evenementen en een veelzijdig cultureel aanbod nodig.

Sport Bewoners die actief zijn, hebben minder gezondheidsklachten en zijn minder eenzaam; hier heeft de stad baat bij. Het is daarom belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Hilversum blijft daarom investeren in de benodigde fysieke voorzieningen, zoals sportvelden, speelplekken en parken. Om het niveau van sportfaciliteiten te verhogen, is creativiteit nodig en werken sportorganisaties steeds vaker samen. Vitale sportverenigingen zijn van groot belang. De gemeente versterkt en ondersteunt de verenigingen. Steeds meer faciliteiten worden opengesteld voor buurten, zoals bijvoorbeeld de Cruyff courts. We zetten in op het verder versterken en het verbinden van sport en sociaal-domein. Grote sportevenementen vormen een belangrijke impuls voor het beleven van sport & het beleven van Hilversum als de levendige stad. Een voorbeeld van een groot Hilversums sportevenement is het sinds 2017 nieuwe toptennisevenement “Melkhuisje Masters”.

Evenementen Evenementen dragen bij aan de identiteit en het profiel van de stad, zeker als ze gericht zijn op de media. De opgave voor de gemeente is om aantrekkelijke evenementen mede te stimuleren en te ondersteunen, voor Hilversummers en voor bezoekers.

Cultuur Cultuur vergroot de levendigheid in de stad en versterkt de identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. In Hilversum kan iedereen genieten van- en deelnemen aan- cultuur: als publiek, als vrijwilliger, als amateur of als professional. Hiervoor zijn goede voorzieningen aanwezig met sterke professionele organisaties. De gemeente heeft de opgave om een aantrekkelijke en afwisselende cultuur programma op te stellen met ruimte voor grote namen en voor nieuw talent. De gemeente stimuleert cultuurparticipatie en cultuureducatie door amateurkunst en educatie in het primair onderwijs te ondersteunen. Verder beschikt Hilversum over enkele unieke cultuurarchieven die wij koesteren. De gemeentelijke middelen voor cultuur worden steeds flexibeler en programmatischer ingezet.

Ambities