Werken

Ondernemende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 2.603

1,0%

€ 1.064

0,4%

Opgave van de stad

Hilversum beschikt over een goed ondernemingsklimaat. De opgave is om dat vast te houden en te verbeteren. Een goede balans tussen wonen en werken is een belangrijk aandachtspunt. De druk op de ruimte in Hilversum neemt toe, zeker nu de economie weer in de lift zit. Bestaande werkgelegenheid willen we behouden en versterken, nieuwe werkgelegenheid willen we toevoegen. We werken nauw samen met ondernemersvertegenwoordigers en hebben mede daardoor zicht op belangrijke economische ontwikkelingen. Onze inzet is een uitstekende ondernemersdienstverlening: voor grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen. Wij willen aantrekkelijk zijn voor starters, groeiers en volwassen bedrijven. We reageren adequaat op hun vragen en behoeften.

Ambities