Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 1.902

0,7%

€ 20.473

7,8%

Opgave van de stad

We zijn constant alert op mogelijkheden om de kosten te verlagen en om alternatieve bronnen van inkomsten aan te boren. Het actief betrekken van partijen die mee willen investeren in de stad biedt daarvoor een perspectief. Wij willen namelijk de kosten van onafwendbare ontwikkelingen en nieuwe plannen niet financieren met hogere belastingen.

Ambities