Zorg

Goed vangnet bieden

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 53.985

20,6%

€ 2.857

1,1%

Opgave van de stad

Veelal kunnen vragen van bewoners direct beantwoord worden door laagdrempelige en lichte ondersteuning in de nabije omgeving. Soms lukt dit niet en is er specialistische ondersteuning nodig. Inwoners kunnen dan terecht bij het Sociaal Plein. Als gemeente geven we advies en ondersteuning, bieden we de helpende hand als die nodig is en formuleren we een sluitende aanpak voor de problemen. Dit doen we samen met de inwoner, mantelzorgers en de zorgorganisaties. We kijken daarbij naar de persoonlijke situatie van de inwoner en wat belangrijk voor hem of haar is, wat hij/zij er zelf aan kan doen en wat kan er in gezamenlijkheid kan worden gedaan. Het uitgangspunt van de gemeente Hilversum is dat het voor ieder mens belangrijk is om regie te houden over zijn eigen leven en om bij te dragen aan de samenleving. Inwoners zullen hiertoe passend worden gestimuleerd. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Ambities