Bestuur

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

€ 47.821

18,3%

€ 3.733

1,4%

Programmabeschrijving

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente. Hilversum zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het handhaven van de veiligheid. De gemeente Hilversum staat voor effectief en efficiënt bestuur. De gemeente hecht waarde aan een constructieve samenwerking met andere partijen, maar vindt het tegelijkertijd belangrijk zich bewust te zijn van de rol die zij zelf inneemt. Binnen het thema Bestuur maken wij onderscheid in drie thema's: de veilige stad, dienstverlening aan de stad, en de effectief en efficiënt bestuurde stad.

Thema's in het programma