Home

Media

Het Sterprogramma “Media” werkt aan het versterken van de creatieve economie, die ruim een kwart van de totale lokale economie uitmaakt. Hilversum biedt volop ruimte aan alle vormen van media, en heeft continu nieuwe impulsen nodig. De rol van de overheid is daarbij cruciaal om initiatieven, mensen en middelen actief en structureel met elkaar te verbinden. Als gemeente is Hilversum een actieve en zichtbare partner en werkt samen met bedrijven, bezoekers en inwoners: de makers en ambassadeurs van een dynamische en innovatieve Mediastad.

De levendigheid in de stad neemt toe en dat gaan onze bedrijven, bezoekers en inwoners herkennen. De intensieve samenwerking met partners binnen en buiten de stad werpt zijn vruchten af. De werkgelegenheid laat een voorzichtig herstel zien. De gemeente stimuleert de verdere groei hiervan. In 2018 verlegt de gemeente Hilversum de rol als aanjager en initiator van bijvoorbeeld talentontwikkeling, evenementen en marketing naar externe organisaties. De gemeente Hilversum werkt aan economische ontwikkeling door bestaande uitvoeringsorganisaties te verstevigen en nieuwe op te bouwen, bijvoorbeeld de Hilversum Media Campus en een citymarketingorganisatie.

Samengevat bestaan de activiteiten voor 2018 in het sterprogramma Media uit vier pijlers:

Vestigingsklimaat Het versterken van het vestigingsklimaat is zowel relevant voor gevestigde bedrijven, als voor nieuw aan te trekken bedrijven. Een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat is meer dan bedrijfshuisvesting: het gaat ook om toegang tot talent, aanwezigheid van (internationaal) onderwijs, mobiliteit en de levendigheid van de stad. Vanuit het programma Media ligt de focus in 2018 op het vasthouden van bestaande bedrijven en het aantrekken van start-ups in de media.

Een aantrekkelijk Media Park waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten, waar technologie, kennis en kapitaal bij elkaar komen is een essentiële Unique Selling Point van Hilversum, maar het Media Park heeft een forse impuls nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn. In 2018 wordt onderzocht of het mogelijk is een consortium van investeerders bij elkaar te brengen die gezamenlijk investeren. Met een integrale benadering (evenementen, onderwijs, gerichte acquisitie en mediatoepassingen) blijft de gemeente de levendigheid en bedrijvigheid op het Media Park stimuleren.

Innovatie Eén van de pijlers van het sterprogramma Media is innovatie. De regionale agenda Digitale innovatie en creatie komt in 2018 in uitvoering. Hierin is ook het innovatieprogramma van Hilversum opgenomen. Doelstelling is het creëren van 400 banen in de komende drie jaar.

Door het verbinden van relevante agenda’s voor de creatieve industrie, zoals Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Economic Board Utrecht (EBU) /Rijksagenda’s, wil de gemeente Hilversum de innovatie en de transformatie van de mediasector naar een sterke creatieve economie stimuleren en de functie van mediaknooppunt vervullen. De gemeente zorgt ervoor dat er meer investeringen in de regio terechtkomen door het samenwerken met de MRA en EBU te versterken. In de Regionale Samenwerkingsagenda neemt de gemeente het voortouw op het vlak van economie, hoger onderwijs en duurzaamheid.