Doorontwikkeling Sociaal Domein

Een goed functionerend Sociaal Plein is essentieel voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Daarom heeft de raad medio 2017 ingestemd met het verbeterplan van het Sociaal Plein. We zetten onder andere in op meer consulenten voor het begeleiden van inwoners naar werk. Op het verbeteren van de doorlooptijden. En op het versterken van de samenwerking vanuit het Sociaal Plein met de professionals in de buurt. Een belangrijke opgave is het verbeteren van de preventieve ondersteuning in de buurten, zodat er minder zwaardere zorg via het Sociaal Plein nodig is (een onsje welzijn, voorkomt een kilo zorg).