Buurten aan zet

Het bewustzijn over het belang van ‘van buiten naar binnen werken’ is fors gegroeid. Inwoners komen zelf steeds meer aan zet. De resultaten worden in 2018 zichtbaar in de verschillende buurten en vloeien voort uit de opgestelde buurtagenda’s. Ook in het sociaal domein is gekozen voor een buurtgerichte aanpak. Bij de Visie op Openbaar Vervoer en het nieuwe Integraal Veiligheidsplan die we in 2018 voornemens zijn op te stellen zullen we, in lijn met het buurtgericht werken, inwoners nauw gaan betrekken. Beide thema’s zijn essentieel voor de leefbaarheid. Ook gaan we in 2018 buurtdeals sluiten. In de buurtdeals spreken we uit welke inzet we, zowel de buurt als de gemeente, gaan leveren om de gewenste resultaten te bereiken. Op deze manier krijgt partnerschap en wederkerigheid vorm binnen buurtgericht werken. Integrale wijkteams gaan er met de wijkwethouder voor zorgen dat ook de gemeentelijke organisatie goed op de vragen en initiatieven van wijken kan acteren.