Toegenomen waardering

De waardering van Hilversummers voor de eigen stad is toegenomen. Dit blijkt uit de bezoekersaantallen van centrum, maar ook bijvoorbeeld voor het vernieuwde winkelcentrum Kerkelanden en de Gijsbrecht Belangrijk is de positionering van Hilversum als Mediastad. De Media Mile krijgt in 2018 concreet vorm. Hier en elders wordt het verhaal van Hilversum verteld. Voor 2018 zijn de verdere uitrol van de citymarketingstrategie, de ontwikkeling van het Stationsgebied en het versterken van de Kerkbrink belangrijke thema’s. Bekeken wordt of een sterk mediacultuur cluster rond de Kerkbrink gebouwd kan worden.