Professionele organisatie

Slagkracht als lokale overheid kan alleen met een hoogwaardige ambtelijke organisatie. Stevige adviesraden, zoals de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Cultuurraad ondersteunen ons bij ons werk. Blijvende aandacht is er nodig voor het versterken van het integraal werken en het (financieel) ontschotten. Het gaat ook om nieuwe vaardigheden. Voor 2018 zijn project WINST op het Sociaal Plein, de voorbereiding op de omgevingswet en de verdere digitalisering belangrijke thema’s.