Sterke netwerken

De gemeente draagt bij aan sterke netwerken. Voorbeelden te over. Zo lukt het om met HilverZon en andere organisaties een forse versnelling te realiseren op het gebied van duurzaamheid. Worden zorgnetwerken in de buurten stevig neergezet. Draagt het Stadsfonds bij aan het maatschappelijk en economisch klimaat in de stad. Vertellen we met Marketing Hilversum gezamenlijk het verhaal van Hilversum. En zijn de amateurkunstorganisaties onderling sterk verbonden. Middelen zijn vrijgemaakt om de sportclubs in 2018 extra te ondersteunen en onderlinge samenwerking te stimuleren. Voor 2018 zijn Stadsherstel en het nominatiedossier voor Zonnestraal, waarbij de samenwerking met de nieuwe eigenaar cruciaal is, belangrijke thema’s. De ambities Stadsherstel en Zonnestraal komen voort uit het sterprogramma wonen en zullen de komende jaren doorlopen. De uitvoering zal het komend jaar meer en meer in de lijn worden opgepakt en daarmee kan het sterprogramma Wonen als apart programma in 2018 worden afgesloten. Wel is het belangrijk ook de komende jaren specifieke aandacht te hebben voor de duurzaamheidsambities. Zowel binnen als buiten de gemeente is veel in gang gezet, maar de gemeente moet op dit terrein haar regie en aanjaagfunctie behouden.