Samenwerking in de regio

We zijn voorbereid op nauwere samenwerking in de regio in de komende jaren. Wat goed is voor de regio, is goed voor Hilversum is het motto van dit college geweest. Mede door de transformaties in het sociaal domein heeft regionale samenwerking een stevige impuls gehad. Per 1 januari 2018 wordt het takenpakket van de regio in het Sociaal Domein uitgebreid. Hilversum draagt dan alle centrumfunctie taken én middelen over aan de regio. De ondersteuning van de meest kwetsbare inwoners is daarmee een verantwoordelijkheid van álle regiogemeenten en niet alleen meer van Hilversum. Inwoners van Hilversum profiteren hiervan. Samenwerking krijgt heel concreet vorm in projecten met buurgemeenten, zoals Wijdemeren en op ICT gebied en het Streekarchief met Gooise Meren. Met de voorgenomen aankoop van Crailo samen met Gooise Meren en Laren krijgt de samenwerking een nieuwe dimensie. Ook de samenwerking met de regio Utrecht en de MRA hebben we geborgd. Hilversum en de regio hebben zich in de afgelopen jaren tot nadrukkelijke partners in het Utrechtse en Amersfoortse ontwikkeld. Naast bestuurlijke wensen, gaat het hierbij vooral om het boeken van resultaten in concrete samenwerkingsprojecten. Mooi voorbeelden zijn het verbinden van de kansen voor het Geopark, het Smart City Platform en het nominatiedossier Zonnestraal.

Wij dragen het stokje over.