Totaaloverzicht

bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's en thema's

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Mooie stad

13.696

15.431

18.700

14.894

15.462

15.374

Levendige stad

7.151

8.936

8.700

8.166

7.770

7.767

Groene stad

5.428

5.847

9.141

4.902

4.824

4.781

Mutatie reserve

874

-1.139

-2.680

-500

-296

-186

1. Wonen en leven

27.149

29.075

33.861

27.461

27.760

27.735

Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen

10.064

9.252

9.105

8.751

8.438

8.418

Gelijke ontwikkelkansen creëren

13.035

11.098

12.027

11.002

10.993

11.033

Goed vangnet bieden

50.209

50.791

51.173

50.460

50.420

50.698

Mutatie reserve

1.112

-4.930

-5.274

-910

0

0

2. Zorg

74.420

66.210

67.032

69.302

69.850

70.148

Ondernemende stad

4.967

2.564

1.539

1.515

2.075

1.991

Werkende stad

13.217

10.486

10.307

9.893

9.056

8.972

Sociale stad

11.618

12.878

9.298

8.120

6.975

6.975

Bereikbare stad

-1.710

-947

-642

-677

-687

-718

Mutatie reserve

-1.266

-792

-156

-100

0

0

3. Werken

26.826

24.190

20.345

18.750

17.418

17.221

Veilige stad

10.938

9.639

10.382

10.101

10.061

10.038

Dienstverlening aan de stad

2.078

653

771

1.337

1.048

1.253

Effectief en efficiënt bestuurde stad

11.021

29.913

34.132

33.545

32.995

32.017

Mutatie reserve

-983

16

-1.197

-50

-50

-50

4. Bestuur

23.054

40.221

44.088

44.933

44.054

43.258

Financiële huishouding

-143.042

-135.877

-144.415

-143.425

-143.674

-143.218

Lokale belastingen

-17.305

-18.624

-18.571

-19.017

-19.412

-19.813

Grondexploitaties en vastgoed

2.317

-582

1.204

1.669

-6.592

1.500

Mutatie reserve

-612

-2.720

-4.001

-270

7.681

0

5. Financiën en grondexploitaties

-158.642

-157.803

-165.783

-161.043

-161.997

-161.532

Totaal

-7.193

1.893

-457

-596

-2.915

-3.170