Financieel gezond

In 2018 dragen wij het stokje over. De nieuwe raad zal een eigen koers gaan uitzetten. Wij hebben ons ingespannen voor een gezonde financiële basis en deze begroting is de weerslag daarvan. Tot aan de bestuurswisseling zullen wij ons inzetten om het nieuwe financiële beleid goed in de organisatie te verankeren. Daarmee zijn de randvoorwaarden geschapen voor een effectievere sturing en beheersing.